Coachingstraject bij Gewichtsbeheersing

Reden van Coaching en Begeleiding bij gewichtsbeheersing?

De reden van onze coaching- en begeleidingstraject bij gewichtsbeheersing kunnen van uiteenlopende aard zijn, bijvoorbeeld:

1. mensen die voor hun lengte, geslacht, leeftijd en lichaamsbouw te zwaar zijn volgens de gehanteerde (medische) normen.

Dus overgewicht hebben en daardoor grotere risico’s hebben op bepaalde ziektes (bijv. diabetes, hoge bloeddruk) of deze ziektes inmiddels al hebben.  En om dit risico te verkleinen resp. de oorzaak van de ziektes aan te willen pakken, graag vetmassa wensen af te vallen.

2. mensen die voor hun lengte, geslacht, leeftijd en lichaamsbouw te licht zijn volgens de gehanteerde (medische) normen.

Dus ondergewicht hebben en daardoor risico’s lopen op bepaalde ziektes (bijv. darmziektes, longziekten) of deze ziektes inmiddels al hebben.

En om dit risico te verkleinen resp. de oorzaak van deze ziektes aan te willen pakken, graag spiermassa wensen aan te komen.

3. mensen die noch overgewicht of ondergewicht hebben, maar graag wat vetmassa kwijt willen en/of spiermassa erbij willen, omdat zij zich daardoor vitaler, mooier, strakker in hun vel of zelfverzekerder voelen.

4. mensen die vanwege hun sportactiviteiten graag vetmassa willen kwijtraken en/of spiermassa wensen aan te komen om in een specifieke categorie van totale massa/vetmassa/spiermassa-verhouding terecht te komen en/of betere sportprestaties wensen te leveren door hun voedings-, rust en beweegpatroon aan te passen .

5. Mensen die reeds bewust eten, bewegen en rusten maar toch graag hun huidige patronen onder de loep willen laten nemen om na te gaan wat er beter kan in het kader van een gezonder leefpatroon.

Onze filosofie bij onze begeleiding

Wij adviseren of verkopen GEEN (crash)diëten, hormoonkuren, shakes en/of supplementen, omdat wij  van mening zijn dat door een gezonde leef- en uitgebalanceerd voedingspatroon gebaseerd op natuurlijke producten u goede resultaten kunt behalen.

Middels onze consulten werken wij daarom in een prettig tempo aan uw eigen bewustwording en adviseren, begeleiden en coachen u naar uw nieuwe gezonde & permanente leefpatroon toe. Eentje welke bij u als persoon met uw (etnische) achtergrond en uw leefwijze past. En u vanwege uw veranderdende leefpatroon in verantwoorde ‘kleine’ stapjes op uw eigen gezonde streefgewicht kunt komen en u geen last krijgt van ongewenste ‘jojo-effecten’ welke zo vaak wordt ervaren bij bijv. (crash)diëten.

Ons begeleidingstraject

Ons begeleidingstraject met jou ziet er globaal als volgt uit:

A. Uitgebreide vragenlijst voorafgaand aan ons 1e consult.

B. 1e consult waarin wij gelijk ons advies aan jou meegeven in de vorm van een plan.

C. Uitvoeren van het plan, en tijdens dit uitvoeren coachen wij jou middels e-Coaqing.

D. 2e consult, waarin wij samen de voortgang bespreken en eventueel aanpassingen doen.

E. Eventuele vervolgconsulten indien gewenst, met tussen de consulten wederom e-Coaqing

coaching en begeleiding.

Hieronder wordt uitgelegd wat de vermelde punten inhouden:

A. Vragenlijst voorafgaand aan 1e consult

Voorafgaand aan ons 1e consult zenden wij onze cliënten een (uitgebreide) vragenlijst toe met het verzoek deze volledig in te vullen en ingevuld naar ons terug te mailen. Het invullen van de uitgebreide vragenlijst zal ca. 1 uur van jouw tijd in beslag nemen.

Nadat wij de door u volledig ingevulde vragenlijst hebben ontvangen, kunnen wij aan de slag om ons 1e consult goed voor te bereiden en concept-plannen op te stellen welke wij tijdens ons 1e consult doornemen en dan tot definitieve plannen maken. Voor het voorbereiden van ons 1e consult aan de hand van uw ingevulde vragenlijst trekken wij 2 a 3 werkdagen uit, waarna wij ons 1e consult kunnen inplannen.

B. 1e consult

Tijdens ons 1e consult komen o.a. de volgende zaken aan bod:

a. Bespreken van principes van een gezonde voedings- en leefwijze en de invloed hiervan op onze gezondheid en op ons gewicht.

b. doornemen en analyseren van jouw huidige situatie (voedings-, bewegings- & rustpatroon en eventuele stressfactoren).

c. Verrichten van metingen. Denk daarbij aan jouw lichaamslengte & lichaamsgewicht, buik- & heupomtrek metingen en verrichten van huidplooimetingen t.b.v. vetmassa-bepalingen. Niet al deze metingen hoeven altijd te worden uitgevoerd, maar wij bekijken per geval welke

van deze metingen nodig zijn. De metingen die wij uitvoeren zijn nodig t.b.v. het geven van een oordeel in relatie tot eventuele gezondheidsrisico’s in geval van over- en ondergewicht, voor het vaststellen van een doelenstrategie en ook voor het kunnen meten van jouw vooruitgang in de toekomst.

d. doornemen van jouw persoonlijke doel en nagaan hoe realistisch deze is. Eventueel bijstellen naar een realistischer doel en tussendoelstellingen.

e. doornemen van ons advies en plan om jouw doel te bereiken in de vorm van:

1. een voor jouw situatie en doel opgesteld voedingsadvies.

2. een voor jouw situatie en doel opgesteld bewegen/sport- en rustadvies.

3. manieren om bij te houden of je qua voeding, bewegen en gewicht op koers bent.

Ons 1e consult zal ca. 1½ tot 2 uur in beslag nemen.

Na ons 1e consult verwerken wij al datgene wat wij in ons 1e consult hebben besproken ineen rapport en ontvangt u deze per e-mail van ons. Hierin kunt u de besproken  plannen (voedingsplan, beweegplan, slaap/rustplan) nalezen, uw gestelde doel en tussendoelen nalezen, met ook de verwachting wanneer u deze zult bereiken als het u lukt om aan het plan te houden.

En daarnaast is er in dit rapport ook informatie verwerkt over de theorieën, normen en begrippen die van belang kunnen zijn als u zich zelf in de materie zou willen verdiepen.

C. Uitvoeren van het plan & monitoren daarvan middels e-Coaqing

Na elk consult is het de bedoeling dat er gelijk met ons advies en plan aan de slag wordt gegaan.

Bij het opstellen van het plan, beseffen wij dat je (permanente) veranderingen zult moeten worden aanbrengen t.o.v. jouw huidige leefpatroon. Immers, zonder veranderingen aan te brengen aan uw huidige patronen, zullen er ook geen gewenste veranderingen kunnen plaatsvinden

Wij proberen daarbij zo veel als maar kan rekening te houden met huidige en gewenste leefgewoontes en gebruiken en stemmen ons plan zoveel als kan daarop af, met als doel dat dit plan door jou goed vol te houden is. Het is niet de bedoeling dat de opgestelde plannen als een ‘offer’ dienen te worden gezien of als zodanig worden ervaren.  De veranderingen zijn niet van tijdelijke aard, maar het zijn permanente veranderingen naar een gezondere leefpatroon, welke jouw gezondheid ten goede dient te komen.

e-Coaqing

Na ons 1e persoonlijk consult onderhoudt FQ coaqing dagelijks gedurende 4 weken (op werkdagen) e-mail contact met haar cliënten indien nodig.

Dit om na te gaan hoe het vergaat met het volgen van het plan en ook om jouw eventuele vragen te kunnen beantwoorden. In sommige gevallen kan van jou worden gevraagd om dagelijks te mailen hoe jouw eet, beweeg- en slaap situatie eruit heeft gezien om na te gaan of het in lijn was met het plan. Als dit nieuwe patroon goed verloopt, kan worden volstaan met bijv. 1 of 2 maal per week een mail update met hoe het met het volgen van het plan gaat. Zo kunnen wij nagaan wat er goed gaat en wat minder goed gaat. Indien het plan toch ongewenste effecten geeft, brengen wij  aanpassingen aan, dusdanig dat het aangepaste plan beter door jou te volgen is en of de effecten de goede kant op gaan.

Meten is weten

FQ coaqing geeft aan haar cliënten instructies t.a.v. op welke dagen zelf thuis gewogen dient te worden. En hoe deze meetresultaten bij te houden bijv. in een Excel sheet en deze naar ons door te mailen. Dit vraagt dan wel dat je dient te beschikken over een (simpele) digitale weegschaal, welke 1

cijfer achter de komma weergeeft, zodat het registreren makkelijker is. (Jouw weegschaal hoeft overigens geen vetmassa en vetpercentage aan te geven, daar deze onbetrouwbare waardes kunnen afgeven). Zo kunnen wij van jou verlangen om jezelf iedere vrijdag- en maandagochtend op nuchtere maag te wegen. In sommige gevallen vragen wij zelfs om jezelf dagelijks te wegen en te registreren, omdat we de situatie en de effecten strakker dienen te monitoren.

Maar het kan ook voorkomen dat jij jezelf helemaal niet hoeft te wegen, omdat je dat zelf niet als prettig ervaart. Tijdens onze eventuele vervolg consulten verrichten wij de weging dan zelf.

D. 2e consult

Na 4 weken volgt er een 2e consult, waarin wij samen de voortgang en bevindingen van de afgelopen 4 weken bespreken en eventueel ook metingen verrichten zoals in ons 1e consult gedaan zijn om de voortgang te kunnen meten. Indien benodigd, doen wij aanpassingen aan de diverse plannen, die weer dienen te worden gevolgd gedurende de komende periode naar het volgend consult toe. Ons 2e consult zal ca. 1 uur in beslag nemen.

E. Vervolgconsulten en e-Coaqing na ons 2e consult

Indien je onze begeleiding als prettig en als nuttig ervaart en ons traject na ons 2e consult zou willen voortzetten, is dit uiteraard mogelijk. Geef dit dan aan tijdens ons 2e persoonlijk consult, zodat we gelijk een vervolgconsult inplannen voor over 1 maand, waarin wij telkens in een persoonlijk gesprek de afgelopen maand de  revue laten passeren, eventueel metingen verrichten en weer aanpassingen in ons advies aanbrengen indien nodig.

Zo kan een aanpassing van het eetpatroon nodig zijn als je bijvoorbeeld flink bent afgevallen, of wanneer je ineens veel meer uren per week bent gaan bewegen of andere type sporten bent gaan beoefenen.

Deze vervolgconsulten zullen ca. een half uur in beslag nemen.

Tussen alle consulten in heeft u recht op onze e-Coaqing begeleiding en blijven wij u indien het nodig is dagelijks monitoren en begeleiden zoals boven beschreven.

Wenst u alleen e-Coaqing na ons 2e consult, m.aw. geen persoonlijke vervolgconsulten meer

Wens je na ons 2e consult door ons geadviseerd, begeleid en gecoacht te worden uitsluitend middels e-Coaqing, (m.a.w. zonder dat er verdere persoonlijke consulten aan te pas komen), dan kan dit uiteraard ook. Wij begeleiden je dan op maandbasis verder middels ons e-Coaqing traject.  en hebt daarbij een opzegtermijn van 1 maand indien je verder geen gebruik meer wenst te maken van ons e-Coaqings traject.

Stoppen met ons coachings-traject wanneer jij dat zelf wilt!

Je mag uiteraard zelf bepalen of je na ons 1e, na ons 2e of na ons zoveelste consult zonder onze verdere begeleiding verder wenst te gaan.

Onze bedoeling is dat je uiteindelijk de nieuwe gezonde(re) leefstijl op eigen houtje zonder onze verdere begeleiding kunt voortzetten, gewoon omdat het jouw eigen permanente nieuwe leefstijl is geworden.

Zo kan het voorkomen dat de een na  ons 1e consult al voldoende handvaten heeft om zelf verder te gaan, terwijl de ander graag nog enkele maanden onze begeleiding nodig heeft of als gewenst ervaart.

Zodra je dus aangeeft geen behoefte meer te hebben aan ons verdere coachings- en begeleidingstraject, dan worden er ook geen persoonlijke consulten meer ingepland en/of ook geen e-coaching meer gegeven.

Over onze kosten

– Onze kosten voor ons 1e persoonlijk consult bedragen 250,- SRD.  Hierin zit inbegrepen 1 maand gratis e-Coaqing gedurende 1 maand na dit consult.

– Onze kosten voor ons 2e persoonlijk consult bedragen 200,- SRD.  Hierin zit inbegrepen 1 maand gratis e-Coaqing gedurende 1 maand na dit consult.

– Onze kosten voor ons 3e en elk volgende persoonlijk consult bedragen 150,- SRD. Hierin zit inbegrepen 1 maand gratis e-Coaqing gedurende 1 maand na dit consult.

– Onze kosten voor e-Coaqing alleen (dus advisering, begeleiding en coaching uitsluitend middels ons e-Coaqing traject zonder verdere persoonlijke consulten) bedragen 150,- SRD per maand gedurende de 1e drie maanden en na deze 3 maanden 125,- SRD per maand. Indien er in het begeleidingstraject geen persoonlijke consulten bij zijn komen kijken (bijv. voor mensen die in het buitenland wonen en niet op persoonlijk consult kunnen komen), werken wij wel bij aanvang met een minimum van 3 maanden aan e-Coaqing.

Gezamenlijke GROEP-sessies

FQ biedt ook de mogelijkheid tot gezamenlijke groep-sessies.

Daarbij vinden de maandelijkse consulten in groepsverband plaats, zodat het mogelijk is om ook van elkaars ervaringen te leren. Deze consulten duren ca. 3 tot 4 uur per sessie afhankelijk van de grootte van de groep. Daarnaast hebben alle deelnemers van de groep nog steeds dagelijks individuele e-Coaqing. Stel zelf uw eigen groep van minimaal 5 vrienden, kennissen en/of familieleden samen, zodat u elkaar  dagelijks kunt motiveren om samen volgens een gezonde leefstijl te leven, door bijv. gezamenlijk beweegactiviteiten te doen, te koken, boodschappen te doen e.d.

Kosten gezamenlijke sessies

– Bij een groep van 5 t/m 9 mensen bedragen de kosten per persoon:

voor het 1e consult 220,- SRD, voor het 2e consult 170,- SRD en voor het 3e en volgende consult 120,- SRD.

– Bij groepen vanaf 10 t/m 20 personen bedragen de kosten per persoon:

voor het 1e consult 200,- SRD, voor het 2e consult 150,- SRD en voor het 3e en volgende consult 100,- SRD.

Let wel:

de kosten voor consulten door een gediplomeerde gewichtsconsulent worden in Suriname helaas nog niet vergoedt door het ziekenfonds of de

verzekeringsmaatschappijen (in Nederland bijvoorbeeld wel). Dit houdt concreet in dat onze kosten door u ‘uit uw eigen zak’  aan ons dienen te worden vergoedt. U ontvangt van ons een nota tijdens ons consult en wij verzoeken om dit tijdens ons consult aan ons te voldoen.

Hoe verder bij interesse in ons begeleidingstraject?

Spreekt onze begeleiding jou aan en wil je graag van onze dienst gebruik maken?

Dan kun je ons ons het beste e-mailen voor het maken van een afspraak. Geef daarin a.u.b. ook aan dat je akkoord gaat met onze begeleidingsplan zoals hier beschreven en met onze gestelde vergoeding. Indien je minderjarig bent, ontvangen wij graag ook een bevestiging van jouw ouders dat zij akkoord gaan met de begeleiding en vergoeding.

Wij sturen u daarna de vragenlijst toe zoals hierboven beschreven, zodat wij ons 1e consult kunnen beginnen voor te bereiden.

Na ontvangst van de door jou volledig ingevulde vragenlijst, hebben wij een aantal werkdagen nodig om ons 1e consult voor te bereiden. Nadat wij dit hebben gedaan, plannen wij samen ons 1e consult in.

Onze persoonlijke consulten plannen wij graag met jou in, overdag vanaf 10.00 uur tot uiterlijke consult-aanvang 16.00 uur, het liefst op de maandagen, woensdagen of vrijdagen, maar indien u uitsluitend op de dinsdagen en/of donderdagen kunt gedurende vermelde tijdstippen, vernemen wij dat graag.

Wij houden onze persoonlijke consulten aan de mr. E.Th.O. Wonglaan 30 (hoek Brokopondolaan) te Zorg & Hoop (Paramaribo-Zuid). De groepssessies worden gehouden op een andere door ons aan te geven locatie.

Contact met ons

Wij communiceren het beste per e-mail, daar wij tijdens onze consulten aandacht voor jou alleen hebben en wij dan niet aan de telefoon komen.

Wij beantwoorden onze e-mails altijd binnen 1 werkdag! In geval van aanvullende vragen verzoeken wij dan ook om deze het liefst per mail aan ons te stellen. Ons algemeen e-mail adres is info@fq-coaqing.com en het e-mailadres van ons gediplomeerde gewichtsconsulent Asheesh Doerdjan is asheesh.doerdjan@fq-coaqing.com. (let wel: coaqing met een ‘Q’ )

Neem gerust contact met ons op!

Leave a Reply

*